Automatski filteri MAHLE

U raznim industrijskim procesima potrebna je kontinuirana filtracija raznih medija. Ovakav zadatak u potpunosti ispunjavaju MAHLE automatski filteri što pokazuju već decenijama instalirani filteri u visokotehnološka postrojenja širom svijeta.

Koriste se za filtraciju tehnološke vode, ulja, masti, goriva, pasta, emulzija, ljepila, ...

Zavisno o filtriranom mediju, njegovoj temperaturi i viskozitetu, količini, granulaciji i formi nečistoća, protoku, raspoloživom pritisku i potrebnoj finoći filtracije uvijek se može odabrati optimalna kombinacija tipa čišćenja, materijala i finoće filterskog elementa i veličina filtera odnosno tip automatskog filtera.

  • Protok medija 5 do 1.200 l/min
  • Finoća filtracije 5 µm do 2 mm
  • Radni pritisak 16 do 400 bar
loading...
  • mahle automatic filter af173g3 840x580
  • mahle automatic filter af72g 840x580