Aksijalno-klipne pumpe za zatvoreni hidraulički krug

Pumpe serije 90

 • za srednja i visoka opterećenja i snage
 • 7 veličina radnog volumena 42 do 250 cm³
 • pritisak do 480 bar
 • širok program ručne, hidrauličke i električne regulacije količine dotoka

Pumpe serije H1

 • za srednja i visoka opterećenja i snage
 • 11 veličina radnog volumena 45 do 147 cm³
 • pritisak do 480 bar
 • širok program ručne, hidrauličke i električne regulacije količine dotoka i automatska regulacija prema SIL 2

Pumpe serije 40

 • za srednja opterećenja i snage
 • 4 veličine radnog volumena 25 do 46 cm³
 • pritisak do 400/350 bar
 • širok program ručne, hidrauličke i električne regulacije količine dotoka

Pumpe serije 42

 • za srednja opterećenja i snage
 • 4 veličine radnog volumena 28 do 51 cm³
 • pritisak do 450/400 bar
 • širok program ručne, hidrauličke i električne regulacije količine dotoka

Aksijalno-klipne pumpe za otvoreni hidraulički krug

Pumpe serije 45

 • za srednja i visoka opterećenja i snage
 • 14 veličina radnog volumena 25 do 147 cm³
 • pritisak do 450/400 bar
 • širok program ručne regulacije količine dotoka
loading...
 • sauer-danfoss series s90 840x540
 • sauer-danfoss series H1 840x580
 • sauer-danfoss series s40 840x580
 • sauer-danfoss series s42 840x580
 • sauer-danfoss series s45 840x540