Duvaljke-kompresori sa bočnim kanalom

 Duvaljke-kompresori s bočnim kanalom imaju impeler unutar kućišta. Dok zrak ulazi, oštrice impelera ga uvlače i ubrzavaju. Kako ga udara svaka slijedeća oštrica, zrak putuje sve brže. Pri izlasku, razdjelnik zrak skreće vani iz kučišta smanjujući mu brzinu, a povećavajući pritisak. Duvaljke se mogu upotrebljavati kao kompresori ili vakuum pumpe.

Karakteristike

  • Protok do 1.780 m3/h
  • Pritisak do 750 mbara
  • Podpritisak do 500 mbara
loading...
  • eu-td-k03
  • eu-06-06
  • eu-06-115dh
  • eu-06-20dh
  • FPZ side channel blower TD series
  • FPZ side channel blower TS series