Membranske pumpe

Zrakom pogonjene pumpe s dvostrukom membranom. Zahvaljujući širokim mogućnostima kombinovanja materijala kućišta i membrana pumpe, može se reći da ova pumpa može pumpati sve što je tekuće; od zapaljivih i eksplozivnih (benzina, kerozina, alkohola...) do visoko viskoznih, abrazivnih i agresivnih medija (ljepilo, bitumen, paste, boje i lakovi, polimeri, organske i neorganske hemikalije...)

U standardnom programu se nudi osam veličina pumpi koje pokrivaju kapacitet od 8 do 800 l/min. Visina kapaciteta je do 60mVS, uz maksimalni pritisak pogonskog zraka od 7 bara.

loading...
  • bibus aoddp ndp5 840x580
  • bibus aoddp ndp10 840x580
  • bibus aoddp ndp15 840x580
  • bibus aoddp ndp20 840x580
  • bibus aoddp ndp25 840x580
  • bibus aoddp ndp40 840x580
  • bibus aoddp ndp50 840x580
  • bibus aoddp ndp80 840x580
  • bibus diaphragmpump cut 840x580