PVG proporcionalni ventili

 PVG 32

 • protok do 140 l/min
 • pritisak do 350 bara
 • širok program pumpnih, PVP, modula za pumpe konstantnog dotoka i pumpe promjenjivog dotoka, LS pumpe
 • širok program osnovnih, PVB, modula sa različitim karakteristikama
 • mogućnost ugradnje do 10 modula u blok

PVG 100

 • protok do 250 l/min
 • pritisak do 350 bara
 • širok program pumpnih, PVP, modula za pumpe konstantnog dotoka i pumpe promjenjivog dotoka, LS pumpe
 • širok program osnovnih, PVB, modula sa različitim karakteristikama
 • mogućnost ugradnje do 8 modula u blok

PVG 120 

 • protok do 240 l/min
 • pritisak do 350 bara
 • širok program pumpnih, PVP, modula za pumpe konstantnog dotoka i pumpe promjenjivog dotoka, LS pumpe
 • širok program osnovnih, PVB, modula sa različitim karakteristikama
 • mogućnost ugradnje do 8 modula u blok
loading...
 • PVG 32 840x580
 • PVG 100 840x580
 • PVG 120 840x580