Membranske duvaljke

 Membranske duvaljke rade na principu oscilacija permanentnog magneta u elektromagnetskom polju frekvencijom polja od 50 Hz. Magnet je vođen samo membranama kompresora koje s njim osciliraju i na taj način naizmjenično usisavaju/potiskuju zrak u/iz ventilskog kućišta i daju finu struju zraka određene količine i pretpritiska.

Osnovne karakteristike:

 • Dug vijek trajanja
 • Visoka učinkovitost
 • Tihi rad
 • Zrak je bez ulja
 • Struja zraka bez pulsacija
 • Nominalni protok 6-340 l/min
 • Radni pritisak 200 do 250 mbar

Tipične primjene:

 • Aeriranje (obrada otpadnih voda, akvarijumi)
 • Medicinska oprema
 • Laboratorije
 • Ukrasni stubovi - stvaranje mjehurića
loading...
 • secoh pumpgroup 840x580
 • secoh sll50 840x580
 • secoh el60 840x580
 • secoh els150 840x580