Izjava o ograničenju odgovornosti i zaštita privatnosti

Izjava o ograničenju odgovornosti

Nastojimo i nastojaćemo da, kao i do sada, pružamo tačne i ažurne informacije. Međutim, ne možemo garantovati, izričito ili podrazumijevano, da su podaci u sadržaju ili na koje upućujemo, tačni i potpuni. Zatim, BIBUS d.o.o. neće snositi odgovornost za direktnu, indirektnu, posledičnu ili kaznenu štetu proizišlu iz korištenja, pristupa ili nemogućnosti korištenja sadržaja stranica. Osim toga, BIBUS d.o.o. neće snositi odgovornost za eventualne greške ili propuste u sadržaju. Ovo se posebno odnosi na sadržaje koji govore o proizvodima koje isporučuje BIBUS d.o.o. Informacije na ovim stranicama mogu sadržavati tehničke netačnosti ili tipografske greške. BIBUS d.o.o. zadržava pravo izmjene i/ili poboljšanja na ovdje opisanim proizvodima i/ili programima, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, te neće biti odgovoran ni na koji način za moguće posledice tih promjena.

Informacije koje BIBUS d.o.o. objavljuje na web stranici mogu sadržavati linkove (prikazane ili opisane) s proizvodima, programima ili uslugama iz ponude BIBUS d.o.o., koji nisu dostupni u Vašoj zemlji. Takve reference ne impliciraju da BIBUS d.o.o. namjerava oglašavati te proizvode, programe ili usluge u Vašoj zemlji. Dodatne informacije mogu se dobiti od vašeg lokalnog distributera BIBUS.

Vaša odgovornost je da preduzmete mjere, prema Vašem izboru, kako bi Vaš računar osigurali od virusa, crva, Trojanskih konja i bilo kojih sličnih destruktivnih sadržaja. BIBUS d.o.o. u svakom slučaju poriče odgovornost prema bilo kojoj strani za direktnu, indirektnu, posebnu ili posledičnu štetu, pri korištenju ove web stranice ili povezane web stranice, uključujući, bez ograničenja, bilo kakav gubitak dobiti, prekid poslovanja, gubitak programa ili drugih podataka na Vašem sistemu za prikupljanje podataka ili slično, čak i ako smo izričito upozoreni na mogućnost takvih šteta.

Informacije za naše investitore temelje se na trenutnim očekivanjima, koje uključuju rizike i neizvjesnosti koji bi mogli uzrokovati drugačije stvarne rezutate. Ovi rizici i nesigurnosti uključuju tehnološke rizike i neizvjesnosti svojstvene procesu razvoja, koje mogu smanjiti ulaganja u razvoj, odgoditi lansiranje proizvoda, ili značajno smanjiti nivo prvobitno predviđenog prihvatanja od strane potrošača.

Izjava o zaštiti privatnosti

Ovaj dokument govori o odnosu preduzeća BIBUS d.o.o prema podacima o Vama koje dobijamo prilikom Vaše posjete našim web stranicama. BIBUS d.o.o. svjestan je važnosti zaštite ličnih podataka koje možemo dobiti od naših online posjetilaca. Količina i vrsta podataka zavisi od načina na koji koristite našu stranicu.

Koristimo opšte, a ne prikupljene lične podatke, u statističke svrhe i s ciljem poboljšanja iskoristivosti naših stranica za naše kupce. Tokom uobičajenog korištenja naših web stranica ne prikupljamo niti skladištimo lične podatke kao što su ime, adresa, adresa elektronske pošte ili broj telefona.

Postoje slučajevi u kojima BIBUS d.o.o. traži lične podatke od posjetilaca web stranica s ciljem pružanja usluge ili za prepisku (npr. slanje brošura). Ti podaci, kao što su ime, adresa, adresa elektronske pošte, vrsta zahtjeva i mogući dodatni podaci, prikupljaju se u svrhu ispunjenja Vašeg upita. BIBUS d.o.o. koristi te podatke samo u cilju poboljšanja usluge koju Vam pružamo. Nikada ih ne proslijeđujemo bilo kom drugom preduzeću.

Korisnici interneta mogu poslati u BIBUS d.o.o. svoje lične podatke. BIBUS d.o.o. upotrijebiće te podatke kako bi na odgovarajući način odgovorio na elektronsku poštu. Te podatke upotrijebićemo isključivo za rješavanje pitanja postavljanih u e-mejlu.

Zadržavamo pravo promjene naše Izjave o zaštiti privatnosti. Revidirana Izjava o zaštiti privatnosti primjenjivaće se samo na podatke prikupljene nakon njenog stupanja na snagu. Sve izmjene biće objavljene najmanje 10 dana prije stupanja na snagu.

BIBUS doo

Karađorđeva bb
BA 76311 Dvorovi-Bijeljina
BOSNA I HERCEGOVINA

Tel. +387 55 423 444
Fax +387 55 423 444

E-mail  info@bibus.ba
www.bibus.ba