Bonel kompaktni LCD

  • Kablovi, konektori:prilagođeni
  • Karakteristike:kontrola sa osnovnim funkcijama za vazdušne pumpe i sisteme,lako programiranje,u mnogim slučajevima dovoljno
  • GSM opcija za 1k komada:nije moguća
  • Programiranje , prikazivanje: jasno i koncizno programiranje korišćenjem Ekscel tabela
  • Struktura menija:fiksna
  • Alarmi: za prekid napajanja, pritisak (opciono, min/max)
  • Displej:LCD 2x16, sa pozadinskim osvjetljenjem
loading...
  • BONEL compact LCD